Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn m gam Cu trong khí Cl<sub>2</sub> dư, thu

Đốt cháy hoàn toàn m gam Cu trong khí Cl<sub>2</sub> dư, thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn m gam Cu trong khí Cl2 dư, thu được 13,5 gam muối. Giá trị của m là

  


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cu + Cl2 -> CuCl2

=> nCu = nCuCl2 = 0,1 mol

=> m = 6,4g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn