Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn m gam Cu trong khí oxi dư thu được 8

Đốt cháy hoàn toàn m gam Cu trong khí oxi dư thu được 8

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn m gam Cu trong khí oxi dư thu được 8 g đồng (II) oxit. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: 2Cu + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) 2CuO


Theo PTHH ⟹ nCu = nCuO

Giải chi tiết:

nCuO = 8/80 = 0,1 (mol)

PTHH: 2Cu + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) 2CuO

Theo PTHH ⟹ nCu = nCuO = 0,1 (mol)

Vậy m = mCu = 0,1.64 = 6,4 g.

Đáp án A

Ý kiến của bạn