Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn m gam este hai chức, mạch hở X (được tạo

Đốt cháy hoàn toàn m gam este hai chức, mạch hở X (được tạo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn m gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no, đa chức và hai ancol đơn chức, phân tử X có không quá 5 liên kết π) cần 0,3 mol O2, thu được 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Khi cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch thì thu được khối lượng chất rắn là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đặt số mol este R(COOR1)(COOR2)là t

Bảo toàn Oxi : 4t + 0,3.2 = 2nCO2 + nH2O

nCO2 + nH2O = 0,5 =>  nCO2 = 4t + 0,1 và nH2O = 0,4 – 4t

=> t < 0,1 mol

Ta có : nCO2 – nH2O ≥ t ( t có ít nhất 2p )

          => 8t - 0,3 ≥ t => t ≥ 0,43

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn