Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm anđehitfomic , metylfom

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm anđehitfomic , metylfom

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm anđehitfomic , metylfomat, axit lactic, glucozơ cần dùng vừa đủ 2,24 lít khí O2 (đktc) ,sau phản ứng thu được CO2 và H2O, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình thay đổi như thế nào?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dễ thấy tất cả các hợp chất đã cho đều viết được dưới dạng Cn(H2O)n

Cn(H2O)n +      n O2→             nCO2 +            nH2O

n O2 = n CO2 = n H2O = 0,1 mol

=> m CaCO3 = 0,1. 100 = 10 gam

Vậy m dd giảm= 10 – 0,1. 44 – 0,1. 18 = 3,8 gam

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn