Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm andehit benzoic ; axe

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm andehit benzoic ; axe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm andehit benzoic ; axetandehit ; etandial ; andehit acrylic cần 0,975 mol O2 và thu được 0,9 mol CO2 và 0,65 mol H2O. Nếu cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được tối đa m1 gam Ag. Giá trị của m1 là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta thấy nAg = 2nCHO = 2nO(X)

Bảo toàn nguyên tố O : nO(X) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,5 mol

=> mAg = 108g

=>C

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn