Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH<sub>3</sub>OH, CH<

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH<sub>3</sub>OH, CH<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH3OH, CH3CHO và C2H5CHO cần dùng vừa đủ 0,6 mol O2, sinh ra 0,45 mol CO2. Nếu cho m gam X trên phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì khi kết thúc các phản ứng, khối lượng Ag thu được là

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gọi số mol 3 chất trong X lần lượt là a ; b ; c

CH4O + 1,5O2 -> CO2 + 2H2O

C2H4O + 2,5O2 -> 2CO2 + 2H2O

C3H6O + 4O2 -> 3CO2 + 3H2O

=> nO2 = 1,5a + 2,5b + 4c = 0,6 mol

Và nCO2 = a + 2b + 3c = 0,45 mol

=> 0,5b + 0,5c = 0,075 mol

Lại có nAg = 2b + 2c = 0,3 mol

=> mAg = 32,4g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn