Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có

Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết p nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O­2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi a là số liên kết Π trong gốc hidrocacbon. Do số liên kết Π trong X < 3 nên a < 2.

 Chỉ có a = 0 ; n = 3 thỏa mãn , CTPT C3H6O2  có 2 CTCT( HCOOC2H5 và CH3COOCH3 ).

 Thử KOH (0,14 mol) phản ứng hết khối lượng muối không thỏa mãn. Nên KOH dư: 

C3H6O2 +    KOH    →   RCOOH   +   R’OH  ( R’ là CH3 hoặc C2H5OH), x là số mol ese( x <  0,14 ).

 Áp dụng ĐLBTKL:  meste  + mKOH  = m Rắn + mR’OH  ⇔ 74x  +  0,2*0,7 * 56 = 12,88 + (R’ + 17)x.

. Vậy m = 0,12*74 = 8,88 (g)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn