Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được số mol H2

Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được số mol H2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (X) thu được số mol H2O gấp đôi số mol CO2. Công thức phân tử của X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính tỉ lệ (dfrac{H}{C} = dfrac{{2{n_{{H_2}O}}}}{{{n_{C{O_2}}}}})


Từ đó suy ra hiđrocacbon trong các phương án A, B, C, D thỏa mãn.

Giải chi tiết:

(dfrac{H}{C} = dfrac{{2{n_{{H_2}O}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = 2.2 = 4) → X là CH4.

Đáp án C

Ý kiến của bạn