Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn  toàn một lượng chất hữu cơ X được 3,36 lít k

Đốt cháy hoàn  toàn một lượng chất hữu cơ X được 3,36 lít k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn  toàn một lượng chất hữu cơ X được 3,36 lít khí CO2; 0,56 lít khí N2 (đkc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2NCH2COONa. Công thức CT của X :

  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Tìm CTPT dựa vào tỉ lệ mol các nguyên tố.

Có : nC : nH : nN = nCO2 : 2nH2O : 2nN2 = 3 : 7 : 1

Mặt khác khi X tác dụng với NaOH thu được muối H2NCH2COONa. Vậy X là H2NCH2COOCH3.

Chọn B. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn