Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít

Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2N-CH2-COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có: nC = nCO2 = 0,15

nN = 2.nN2 = 0,05

nH = 2.nH2O = 0,35

C:H:N = 0,15:0,35:0,05 = 3:7:1 (loại C, D).

X + NaOH tạo H2N-CH2-COONa thì X: H2N-CH2-COO-CH3

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn