Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (d

Đốt cháy hoàn toàn17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đo ở đktc) đã tham gia phản ứng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bảo toàn khối lượng : mKL + mO2 = mOxit

=> nO2 = 0,4 mol

=> VO2 = 8,96 lit

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn