Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hỗn hợp kim loại gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với

Đốt cháy hỗn hợp kim loại gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hỗn hợp kim loại gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích khí clo trong hỗn hợp X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nMg = 0‚08 ,  nFe = 0‚08 , nO2 =  nO = 4 nH+= 0,06 mol

Gọi nCl2 = x và nAg+ (p/ứ) = y

Bảo toàn e: 2nMg + 3nFe = 4nO2 + 2nCl2 + nAg+(p/ư) → 2x  + y = 2.0,08 + 3.0,08 – 4.0,06 = 0,16 (1)

mkết tủa =  mAgCl + mAg = 143,5(2x + 0,24) + 108y = 56,69 → 287x + 108y = 22,25  (2) 

→ x = 0,07 và y = 0,02

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn