Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hỗn hợp no, mạch hở X (axit và andehit có cùng số C

Đốt cháy hỗn hợp no, mạch hở X (axit và andehit có cùng số C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hỗn hợp no, mạch hở X (axit và andehit có cùng số C) thu được nH2O = nX. Nếu cho X phản ứng với AgNO3/NH3 thu được nAg = 2nX. Phần trăm khối lượng O trong axit là:

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo bài ra, nH2O = nX => số H trung bình trong X là 2.

Mà X đều là no nên X chỉ có thể là 1 chức hoặc 2 chức.

=> HCOOH và HCHO hoặc HOOC-COOH và OHC-CHO

dễ thấy trường hợp HCOOH và HCHO không thỏa mãn đề bài là nAg = 2nX

=> axit phải là axit oxalic

=> %O = 64 : 90 = 71,11%

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn