Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy m gam hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, mạch hở

Đốt cháy m gam hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, mạch hở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy m gam hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, mạch hở (phân tử hơn kém nhau một nhóm -OH) thu được 0,3 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Oxi hóa m gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được a gam Ag. Giá trị lớn nhất của a là ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì là ancol no : nancol = nH2O – nCO2 = 0,2 mol

Số C trung bình  = 0,3 / 0,2 = 1,5

=> Chắc chắn có CH3OH, chất còn lại là CnH2n+2O2 với số mol là x và y

=> x + y = 0,2 ; x + ny = 0,3

=> Khi oxi hóa thì có thể ancol tạo thành chất có 2 nhóm CHO hoặc 1 nhóm CHO  1 nhóm CO

+) Nếu có 2 nhóm CHO => nAg  = 4nX = 0,8 mol

=> mAg = 86,4g

+) Nếu có 1 nhóm CO => ít nhất phải có 3 C => n ≥ 3 => y x > 0,1

=> nAg = 4nHCHO + 2ntạp chức = 4x + 2y = 0,4 + 2x > 0,6 mol

=> mAg > 64,8g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn