Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy x lit hỗn hợp X gồm H<sub>2</sub> và C<sub>2</sub>H

Đốt cháy x lit hỗn hợp X gồm H<sub>2</sub> và C<sub>2</sub>H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy x lit hỗn hợp X gồm H2 và C2H2 thu được VCO2 = VH2O ( cùng điều kiện ). Mặt khác nung 17,92 lit X có niken xúc tác sau 1 thời gian thu được hỗn hợp Y. Y làm mất màu tối đa 1,0 lit dung dịch Br2 0,5M, Tỷ khối hơi của Y so với Hidro gần với giá trị :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì VCO2 = VH2O => nH2 = nC2H2

, nX = 0,8 mol => nC2H2 = nH2 = 0,4 mol

Bảo toàn khối lượng : mX = mY = 11,2g

, nBr2 = npi = 0,5 mol = npi ban đầu – nH2 pứ

=> nH2 pứ = 2.0,4 – 0,5 = 0,3 mol

=> nY = 0,8 – nH2 pứ = 0,5 mol

=>dY/H2 = 11,2g

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn