Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm etyl axetat và metyl acr

Đốt hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm etyl axetat và metyl acr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm etyl axetat và metyl acrylat thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 0,08 mol. Nếu đun 0,2 mol hỗn hợp X trên với 400 ml dd KOH 0,75M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì số gam chất rắn khan thu được là;


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X gồm x mol CH3COOC2H5 và y mol CH2=CHCOOCH3

=> x + y = 0,2 mol

Khi đốt cháy X : nCO2 – nH2O = y = 0,08 mol

=> x = 0,12 mol

X + 0,3 mol KOH

=> sản phẩm gồm : 0,08 mol CH2=CHCOOK ; 0,12 mol CH3COOK ; 0,1 mol KOH

=> m = 26,16g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn