Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt nóng 8,8 g FeS và 12 g FeS<sub>2</sub>, khí thu được cho

Đốt nóng 8,8 g FeS và 12 g FeS<sub>2</sub>, khí thu được cho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt nóng 8,8 g FeS và 12 g FeS2, khí thu được cho vào V ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28g/ml) vừa đủ được muối trung hòa. Giá trị của V là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn