Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

(ĐTTS CĐ , ĐH KA- 2010 )Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khá

(ĐTTS CĐ , ĐH KA- 2010 )Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(ĐTTS CĐ , ĐH KA- 2010 )Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 amino axit : glyxin , alanine và phenylalanin ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gọi 3 amino axit tạo ra tương ứng là X1, X2, X3

Với X2 nằm giữa X1 , X3 => X1 –X2 –X3 ; X3-X2 –X1 ; có 2 tripeptit (mạch hở).

-         Thay thế viij trí X2 bằng X1  hoặc X3 => có 4 tripeptit (mạch hở)

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn