Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P : AaBb ( vàng tr

Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P : AaBb ( vàng tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P : AaBb ( vàng trơn) x aabb( xanh nhăn)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

AaBb ( vàng trơn) x aabb( xanh nhăn)

= (Aa x aa) ( Bb x bb) = ( 1 Aa : 1 aa) ( 1Bb : 1 bb) 

= 1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn