Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đu đủ là cây đơn tính. Tuy nhiên người ta quan sát được trên

Đu đủ là cây đơn tính. Tuy nhiên người ta quan sát được trên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đu đủ là cây đơn tính. Tuy nhiên người ta quan sát được trên hoa đu đủ đực vẫn còn di tích nhụy. Có bao nhiêu kết luận trong số các kết luận sau là đúng về hiện tượng này?

(1) Đây là cơ quan thể hiện tiến hóa phân ly.

(2) Chứng tỏ thực vật này vốn có nguồn gốc đơn tính, về sau mới phân hóa thành lưỡng tính.

(3) Do thời gian tiến hóa chưa đủ lâu để các yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ gen quy định tính trạng nhụy.

(4) Cơ quan nhụy không còn giữ chức năng thụ phấn nhưng vẫn còn di tích là do chọn lọc tự nhiên giữ lại.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các kết luận đúng là (1) (3)

Bằng chứng này chứng tỏ là đu đủ đực và đu đủ cái có chung mọt nguồn gốc sau đó phân li thành các cây đơn tính .

Cơ quan  thoái hóa vẫn còn  là do thời gian tiến hóa chưa đủ lâu để các yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ gen quy định tính trạng nhụy.

Cơ quan nhụy không còn chức năng nên không chịu tác độngcủa chọn lọc tự nhiên

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn