Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dữ liệu sau giúp chúng ta hiểu được điều gì ? Từ năm 1949 đ

Dữ liệu sau giúp chúng ta hiểu được điều gì ? Từ năm 1949 đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dữ liệu sau giúp chúng ta hiểu được điều gì ?

Từ năm 1949 đến năm 1970, Liên Xô đã viện trợ không hoàn lại cho các nước trong khối SEV 20 tỉ rúp. Nhờ đó, từ năm 1951 đến năm 1973, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm của khối SEV đạt khoảng 10%.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn