Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đưa một thước nhựa đã cọ xát vào mảnh vải khô lại gần quả cầ

Đưa một thước nhựa đã cọ xát vào mảnh vải khô lại gần quả cầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đưa một thước nhựa đã cọ xát vào mảnh vải khô lại gần quả cầu bằng bấc, thấy quả cầu bấc bị hút lại gần thước nhựa. Hãy chọn ra  câu đúng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Ý kiến của bạn