Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào At lát Địa lí Việt Nam, hãy cho biết: đi từ Bắc vào

Dựa vào At lát Địa lí Việt Nam, hãy cho biết: đi từ Bắc vào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào At lát Địa lí Việt Nam, hãy cho biết: đi từ Bắc vào Nam trên lãnh thổ nước ta, lần lượt qua các đèo:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn