Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Át lát Địa lý Việt Nam trang 25, Vườn quốc gia Cúc P

Dựa vào Át lát Địa lý Việt Nam trang 25, Vườn quốc gia Cúc P

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Át lát Địa lý Việt Nam trang 25, Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc tỉnh :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn