Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 và kiến thức đã học,

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 và kiến thức đã học,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 và kiến thức đã học, hãy cho biết nhà máy điện chạy bằng dầu có công suất lớn nhất hiện nay là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhà máy điện Phú Mĩ chạy bằng khí

Nhà máy điện Phả Lại chạy bằng than

Nhà máy điện Hiệp Phước chạy bằng dầu

Nhà máy điện Hòa Bình (thủy điện)

=> đáp án C

Ý kiến của bạn