Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Diện tích lúa t

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Diện tích lúa t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Diện tích lúa trung bình của vùng này bao nhiêu % so với diện tích trồng cây lương thực?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn