Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 9, Nhiệt đ

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 9, Nhiệt đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 9, Nhiệt độ trung bình năm phần lãnh thổ phía Bắc là (°C):


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn