Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào bảng số liệu: Lượng mưa, lượng bố

Dựa vào bảng số liệu: Lượng mưa, lượng bố

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào bảng số liệu:

Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của hai địa điểm ở nước ta.

Nhận xét nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hà Nội có lượng mưa 1676mm thấp hơn TPHCM 1931mm

Hà Nội có lượng bố hơi 989mm thấp hơn TPHCM 1686mm

Hà Nội có cân bằng ẩm +687mm cao hơn THPCM +245mm

=> Đáp án đúng là D. Hà Nội có lượng mưa và lượng bốc hơi thấp hơn, cân bằng ẩm cao hơn

Ý kiến của bạn