Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào bảng số liệu LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC

Dựa vào bảng số liệu LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào bảng số liệu

LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM CỦA HAI ĐỊA ĐIỂM Ở NƯỚC TA

Nhận xét nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét thấy Hà Nội có lượng mưa (1676mm) thấp hơn TP Hồ Chí Minh (1931mm) ; Hà Nội lượng bốc hơi (989mm) thấp hơn TP Hồ Chí Minh (1686) , Hà Nội có cân bằng ẩm (+687) cao hơn TP Hồ Chí Minh(+245mm).

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn