Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào bảng số liệu: Nhiệt độ trung bình

Dựa vào bảng số liệu: Nhiệt độ trung bình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào bảng số liệu:

Nhiệt độ trung bình và biên độ nhiệt năm của ba địa điểm ở nước ta.

Nhận xét nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong 3 địa điểm Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội có nhiệt độ trung bình thấp nhất, biên độ nhiệt năm cao nhất.

=> Hà Nội có nhiệt độ trung bình và biên độ nhiệt năm cao nhất là không đúng

=> đáp án C

Ý kiến của bạn