Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Bảng số liệu về diện tích cây công nghiệp của nước t

Dựa vào Bảng số liệu về diện tích cây công nghiệp của nước t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Bảng số liệu về diện tích cây công nghiệp của nước ta thời kì 1975 - 2002.

(Đơn vị : nghìn ha) 

Nhận định đúng nhất là: 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn