Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào bất đẳng thức tam giác kiểm tra xem bộ ba nào t

Dựa vào bất đẳng thức tam giác kiểm tra xem bộ ba nào t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác. 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng bất đẳng thức tam giác: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

Giải chi tiết:

+ Xét bộ ba: (3cm,4cm,7cm.) Ta có: (left{ begin{array}{l}3 + 4 = 10 > 7\4 + 7 = 11 > 3\3 + 7 = 10 > 4end{array} right.) (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác) nên bộ ba (3cm,4cm,7cm) lập thành một tam giác. Loại đáp án A.

+ Xét bộ ba: (4cm,5cm,6cm). Ta có: (left{ begin{array}{l}4 + 5 = 9 > 6\5 + 6 = 11 > 4\4 + 6 = 10 > 5end{array} right.) (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác) nên bộ ba (4cm,5cm,6cm)  lập thành một tam giác. Loại đáp án B.

+ Xét bộ ba: (2cm,5cm,7cm.) Ta có: (2 + 5 = 7) (không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác) nên bộ ba (2cm,5cm,7cm) không lập thành một tam giác. Chọn đáp án C.

+ Xét bộ ba: (3cm,5cm,6cm.) Ta có: (left{ begin{array}{l}3 + 6 = 9 > 5\3 + 5 = 8 > 6\5 + 6 = 11 > 3end{array} right.) (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác) nên bộ ba (3cm,5cm,6cm) lập thành một tam giác. Loại đáp án D.

Chọn C.

Ý kiến của bạn