Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2

Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : tính hiệu suất phản ứng dựa trên sản phẩm ( Nguyên tắc : tính hiệu suất theo chất tham gia thiếu)

CH3COOH + C2H5OH -> CH3COOC2H5 + H2O

Ban đầu :         0,2 mol            0,3 mol           

,sau khi cân bằng thì : neste = 0,125 mol

=> H%(theo axit) = 62,5%

 Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn