Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xú

Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xú

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ  tính đồng phân cấu tạo) ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn