Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H<sub>2

Đun hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H<sub>2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H2SO4 đặc xúc tác) sẽ xảy ra phản ứng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn