Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp X gồm hai peptit Y(CxH<

Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp X gồm hai peptit Y(CxH<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp X gồm hai peptit Y(CxHyOzN4) và Z(CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa đủ chỉ thu được dung dịch chứa 0,28 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin. Mặt khác, đốt cháy m gam hỗn hợp X trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 63,312 gam. Giá trị gần nhất của m là

          


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X có 4N , Y có 7O nên X là tetra peptit, Y là hexa peptit

nên X có dạng: (Ala)a(Gly)(4-a) và Y có dạng: (Ala)b(Gly)(6-b)

Đặt nX = x mol ; nY = y mol ta có hệ pt:

x + y = 0,14 ; ax + by = 0,4 ; (4 - a)x + (6 - b)y = 0,28 

giải ra x = 0,08 ; y = 0,06 . thay vào phương trình : ax + by = 0,4 rút ra được 4a + 3b = 20

vì a ≤ 4 ; b ≤  6 nên chỉ có cặp a = 2; b = 4 là thỏa mãn

do đó X có 2 Ala và 2 Gly  ; Y có 4 Ala và 2 Gly

Không mất tính tổng quát giả sử:

X là : AlaAlaGlyGly ; Y là AlaAlaAlaAlaGlyGly

X viết gọn được là C10H18O5N4 ; Y là C16H28O7N6

nX/nY = 0,08/0,06 = 4/3 

Đặt nX = 4a; nY = 3a. Viết pt:

C10H18O5N4 ---> 10CO2 + 9H2O

4a ---> 40a --> 36a

C16H28O7N6 --> 16CO2 + 14H2O

3a ---> 48a ---> 42a

=> 88a.44 + 78a.18 = 63,312 => a = 0,012 mol

=> m = 0,048.274 + 0,036.416 = 28,128 g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn