Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun nóng 13,875 gam một ankyl clorua Y với dung dịch NaOH,

Đun nóng 13,875 gam một ankyl clorua Y với dung dịch NaOH,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng 13,875 gam một ankyl clorua Y với dung dịch NaOH, tách bỏ lớp hữu cơ, axit hóa phần còn lại bằng dung dịch  HNO3, nhỏ tiếp vào dd AgNO3 thấy tạo thành 21,525 gam kết tủa. CTPT của Y là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : bảo toàn nguyên tố

Cả quá trình : RCl -> NaCl -> AgCl

Bảo toàn Clo : nRCl = nAgCl = 0,15 mol

=> MY = 92,5g => R = 57 (C4H9)

Y là C4H9Cl

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn