Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun nóng 14,64 gam este X (C7H6O2

Đun nóng 14,64 gam este X (C7H6O2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng 14,64 gam este X (C7H6O2) cần dùng 120 gam dung dịch NaOH 8%. Cô cạn dung dịch thu được lượng muối khan là.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nX = 14,64/122 = 0,12 mol ; nNaOH = 120.0,08/40 = 0,24 mol

=> X phản ứng với NaOH tỉ lệ mol 1 : 2

mà X chỉ có 2 oxi (1 chức) nên X là este của phenol: HCOOC6H5 

mHCOONa + mC6H5ONa = 0,12.68 + 0,12.116 = 22,08 gam

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn