Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun nóng 20g một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa

Đun nóng 20g một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng 20g một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH, để trung hòa NaOH dư cần 0,18 mol HCl. Khối lượng xà phòng 72% sinh ra từ 1 tấn chất béo trên là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

,nNaOH pứ = 0,25 – 0,18 = 0,07 mol

Phản ứng tổng quát : Chất béo + 3NaOH -> 3.Muối mononatri + C3H5(OH)3

=> nglicerol = 1/3.nNaOH = 0,07/3 mol

=> mMuối = 20,653g

Với 1 tấn Chất béo thì tạo mMuối = 1032,67 kg

=> mXà phòng 72% = 1434,26 kg

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn