Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO<sub>3<

Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO<sub>3<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn