Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun nóng dung dịch chứa 0,72 gam NaOH với lượng dư triolein.

Đun nóng dung dịch chứa 0,72 gam NaOH với lượng dư triolein.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng dung dịch chứa 0,72 gam NaOH với lượng dư triolein. Kết thúc phản ứng thu được bao nhiêu gam glyxerol. (hiệu suất 100%)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án : A

,nNaOH = 0,018 mol

3NaOH + triolein -> Glixerol + 3Natrioleat

=> nGlixerol = 0,006 mol => mGlixerol = 0,552g

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn