Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun nóng hỗn hợp gồm etanol và butan-2-ol với H<sub>2</sub>S

Đun nóng hỗn hợp gồm etanol và butan-2-ol với H<sub>2</sub>S

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng hỗn hợp gồm etanol và butan-2-ol với H2SO4 đặc thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm hữu cơ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ete : 3

Anken : 4 : CH2=CH2 ; CH2=CH-CH2-CH3 ; CH3-CH=CH-CH3(cis-trans)

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn