Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun nóng hỗn hợp hai axit béo R<sub>1</sub>COOH và R<sub>2</

Đun nóng hỗn hợp hai axit béo R<sub>1</sub>COOH và R<sub>2</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng hỗn hợp hai axit béo R1COOH và R2COOH với glixerol trong điều kiện thích hợp sẽ thu được tối đa bao nhiêu chất béo?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn