Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun nóng m gam dung dịch Glucose trong AgNO<sub>3</sub>/NH<s

Đun nóng m gam dung dịch Glucose trong AgNO<sub>3</sub>/NH<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng m gam dung dịch Glucose trong AgNO3/NH3 dư . Sau phản ứng hoàn toàn thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cứ 1 mol Glucose phản ứng tráng gượng tạo 2 mol Ag

=> nGlucose = ½ nAg = 0,05 mol

=> m = 9,0 g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn