Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H<sub>2</sub> (x

Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H<sub>2</sub> (x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng một nửa số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X + H2 -> Y : chắc chắn có ancol

 Chất Z + Na -> H2 ( nH2 = ½ nZ )

=> Z là ancol đơn chức = X là andehit đơn chức.

Vì phản ứng xảy ra hoàn toàn >Y có andehit hoặc H2 dư. Nhưng khi nhưng tụ hỗn hợp Y chỉ thu được 1 chát Z => khí còn lại là H2

=> nH2 pứ = nX – nX = 2V = 2nX => X có 2 liên kết pi

=> X là andehit có 1 nối đôi C=C

=>D

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn