Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun nóng X với dung dịch NaOH dư thu được muối và ancol đa c

Đun nóng X với dung dịch NaOH dư thu được muối và ancol đa c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng X với dung dịch NaOH dư thu được muối và ancol đa chức. Công thức cấu tạo của X là

         


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án : B.

HD: CH3–COO–CH2–CH2-OOCH + NaOH -> CH3–COONa + HO–CH2–CH2-OH +HCOONa

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn