Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dùng 1 âm thoa có tần số rung f = 100Hz tạo ra tại 2 điểm

Dùng 1 âm thoa có tần số rung f = 100Hz tạo ra tại 2 điểm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dùng 1 âm thoa có tần số rung f = 100Hz tạo ra tại 2 điểm S_{1} và S_{2} cách nhau 3,2cm trên mặt nước hai nguồn sóng dao động cùng biên độ, cùng pha. Biết tốc độ truyền sóng là 40cm/s. Gọi I là trung điểm của S_{1} S_{2}, M nằm trên trung trực của  S_{1} S_{2} và dao động cùng pha với nguồn. Khoảng cách ngắn nhất từ I đến M là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn