Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dùng 300 tấn quặng pirit (FeS2) có lẫn 20% tạp ch

Dùng 300 tấn quặng pirit (FeS2) có lẫn 20% tạp ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dùng 300 tấn quặng pirit (FeS2) có lẫn 20% tạp chất để sản xuất axit H2SO4  có nồng độ 98%. Biết rằng hiệu suất phản ứng là 90%. Khối lượng axit H2SO4 98% thu được là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có sơ đồ : FeS2 → 2SO2 → 2SO3 → 2H2SO4

=> Theo lý thuyết thì: m H2SO4 = 0,8.300.2.98/120 = 392 tấn

 Thực tế thì m dd H2SO4 98% = 392.0,9.100/98 = 360 tấn

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn