Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dụng cụ nào dưới đây không đo được thể tích của chất lỏ

Dụng cụ nào dưới đây không đo được thể tích của chất lỏ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dụng cụ nào dưới đây không đo được thể tích của chất lỏng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các dụng cụ đo thể tích chất lỏng là bình chia độ, ca đong, xi lanh, chai có sẵn thể tích.

Cân đồng hồ dùng để đo khối lượng.

Chọn A.

Ý kiến của bạn