Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch 37-40% fomanđehit trong nước gọi là fomon được dùn

Dung dịch 37-40% fomanđehit trong nước gọi là fomon được dùn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch 37-40% fomanđehit trong nước gọi là fomon được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng,... Công thức của fomanđehit là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>B

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn